Головна

Міжнародне співробітництво є пріоритетним напрямом діяльності ДВНЗ «Криворізький національний університет», головною метою якого є всебічне сприяння розвитку та процвітанню університету, встановлення і розвиток міжнародних та міжвузівських зв’язків з вищими навчальними закладами, державними і недержавними організаціями країн ближнього та дальнього зарубіжжя, підвищення іміджу працівників університету на національній та міжнародній арені, а також адаптація до європейських та світових стандартів із збереженням кращих набутків національної освіти.

Основою для міжнародного співробітництва є двосторонні або багатосторонні угоди між ДВНЗ «КНУ» та його зарубіжними партнерами, а також міжнародні проекти університету.Велика увага приділяється мовній підготовці студентів, аспірантів та викладачів, тому при відділі міжнародних зв’язків створені курси з вивчення та підвищення рівня володіння іноземними мовами (англійська, німецька, французька, польська, російська та українська як іноземна).

Щороку університет відвідують різноманітні делегації університетів-партнерів та інших освітніх установ та організацій для проведення, конференцій, семінарів, ділових зустрічей, зустрічей зі студентами тощо. Такі заходи сприяють розвитку співробітництва нашого університету з закордонними навчальними закладами.

За останні роки діяльності відділу географія міжнародних зв’язків університету суттєво розширилася і наразі охоплює такі країни, як Великобританія, Німеччина, Франція, Польща, Болгарія, Румунія, Туреччина, Китай, Росія, Білорусь,  Швейцарія, Швеція, Молдова, Нідерланди, Ізраїль, Чехія, Оман та інші.