Головна/International profile/Accueil

Міжнародне співробітництво є пріоритетним напрямом діяльності Криворізького національного університету, головною метою якого є всебічне сприяння розвитку та процвітанню університету, встановлення і розвиток міжнародних та міжвузівських зв’язків з вищими навчальними закладами, державними і недержавними організаціями країн ближнього та дальнього зарубіжжя, підвищення іміджу працівників університету на національній та міжнародній арені, а також адаптація до європейських та світових стандартів із збереженням кращих набутків національної освіти.

Основою для міжнародного співробітництва є двосторонні або багатосторонні угоди між КНУ та його зарубіжними партнерами, а також міжнародні проекти університету. Велика увага приділяється мовній підготовці студентів, аспірантів та викладачів, тому при відділі міжнародних зв’язків створені курси з вивчення та підвищення рівня володіння іноземними мовами (англійська, німецька, французька, польська та українська як іноземна).

Щороку університет відвідують чисельні делегації університетів-партнерів та інших освітніх установ та організацій для проведення, конференцій, семінарів, ділових зустрічей, зустрічей зі студентами тощо. Такі заходи сприяють розвитку співробітництва нашого університету із закордонними навчальними закладами.

За останні роки діяльності відділу географія міжнародних зв’язків університету суттєво розширилася і наразі охоплює такі країни, як Великобританія, Німеччина, Франція, Польща, Болгарія, Румунія, Туреччина, Китай, Швейцарія, Швеція, Молдова, Нідерланди, Ізраїль, Чехія, Оман та інші.