Конкурс проектів наукових досліджень і розробок від МОН України

Конкурс проектів наукових досліджень і розробок

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.04.2012 № 473 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок» 12 липня 2012 року завершено прийом проектів наукових досліджень і розробок від вищих навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління МОНмолодьспорту, виконання яких розпочнеться у 2013 році за рахунок коштів державного бюджету за кодом програмної класифікації видатків та кредитування 2201040.

На виконання пункту 2.5 наказу МОНмолодьспорту від 16.03.2012 № 293 «Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік» послідовно здійснюється робота у напрямку забезпечення співвідношення фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок, а саме 30:70 — для технічних, технологічних та політехнічних університетів та 60:40 — для класичних, педагогічних, економічних, юридичних та художніх університетів.

У 2011 році на проведення фундаментальних досліджень було подано на конкурс 539 наукових проектів, а на проведення прикладних досліджень і розробок 458 наукових проектів.

Для участі у конкурсі до МОНмолодьспорту 2012 році подано:

1 214 наукових проектів з обсягом фінансування на 2013 рік у сумі 256 245,6 тис. гривень, зокрема:

на проведення фундаментальних досліджень — 455 наукових проектів на суму 101 209,2 тис. гривень;

на проведення прикладних досліджень і розробок — 759 проектів на суму 155 036,4 тис. гривень.

Порівняно з 2011 роком у 2012 році відсоток наукових проектів на проведення прикладних досліджень і розробок збільшився на 17% і становить 63%, а відповідно відсоток фундаментальних наукових проектів зменшився на 17% і складає у 2012 році 37%. Це відповідає світовим тенденціям розвитку науки.

Найбільшу кількість наукових проектів було подано за такими пріоритетними напрямами, як: «Енергетика та енергозбереження» — 106 проектів, «Інформатика та кібернетика» — 95 проектів, «Фізико-технічні проблеми матеріалознавства» — 81 проект.

Крім того, у 2012 році за ініціативи МОНмолодьспорту вищими навчальними закладами та науковими установами вперше сформовано комплексні міжвузівські проекти, які дозволять об’єднати людські ресурси, матеріально-технічний потенціал університетів та спрямувати зусилля на вирішення актуальних проблем у науці, отримання вагомих наукових результатів конкурентоспроможних на світовому ринку, впровадження яких позитивно впливатиме на розвиток національної економіки.

Так, на конкурсний відбір у 2012 році комплексних міжвузівських наукових проектів подано:

79 проектів з обсягом фінансування на 2013 рік у сумі 31 765,8 тис. гривень, зокрема:

35 проектів на суму 15 989,8 тис. гривень на виконання фундаментальних досліджень;

44 проекти на суму 15 776,0 на виконання прикладних досліджень і розробок.

Вперше експертиза наукових проектів буде здійснюватися в єдиній електронній системі «Наука в університетах».

Детальну інформацію щодо наукових проектів можна отримати на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України (http://kis.mon.gov.ua) в рубриці «Конкурс проектів наукових досліджень і розробок» підрозділу «Наука» розділу «Діяльність».