Навчання іноземних
студентів

Підготовку іноземних студентів у Криворізькому національному університеті було розпочато у 1962 році. Першими іноземними студентами були громадяни Куби. З 1973 року контингент іноземних студентів розширився, на навчання стали прибувати студенти більше ніж з 70 країн світу. Кількість іноземних студентів з кожним роком зростала і досягла близько 500 чоловік. Усього університетом підготовлено понад 1000 спеціалістів для країн Азії, Африки, Америки, Європи та Близького Сходу. Більше 30 випускників-іноземців закінчили аспірантуру, захистили дисертації та отримали науковий ступінь доктора філософії. Для роботи з іноземними студентами було створено деканат по роботі з іноземними студентами. Першим деканом було призначено проф. Рудя Ю.С., а проректором з міжнародних зв’язків доц. В.А. Дворнікова. У наступні роки деканат по роботі з іноземними студентами очолювали Домарєв Д.С., Гірін В.С., Назаренко В.Г., проректорами з міжнародних зв’язків у різні роки були Темченко А.Г., Жуков С.О., а з жовтня 2003 року – М.І. Ступнік.
Сьогодні у структурі Криворізького національного університету функціонує відділення із підготовки іноземних громадян до вступу у ВНЗ (ПВ), завідувачем якого є Суховенко Наталія Іванівна.
Прийом іноземних громадян для навчання в КНУ здійснюється на підставах: міжнародної угоди України з іншими державами; угоди Міністерства освіти і науки України з міністерствами освіти інших держав; контрактів між КНУ і міжнародними організаціями, фірмами та фізичними особами.
Іноземні громадяни, які прибувають до КНУ розпочинають своє навчання на підготовчому відділенні для іноземних громадян. На етапі довузівської підготовки на підготовчому відділенні головною метою є формування знань, умінь і навичок у тому обсязі, який забезпечує подальше успішне навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України, а також створення всіх необхідних умов для швидкої адаптації іноземців у новому соціально-культурному середовищі. ПВ здійснює довузівську підготовку студентів із таких напрямків навчання: інженерно-технічний, економічний.
Предмети, що вивчаються на підготовчому відділенні: українська (російська) мова, математика, фізика, хімія, основи інформатики та обчислювальної техніки, креслення, країнознавство, основи економічних знань, історія України, економічна і соціальна географія.
Штат викладачів підготовчого відділення повністю укомплектований кваліфікованими кадрами. Мовну підготовку іноземців забезпечує кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки. Фахові дисципліни викладають кращі викладачі КНУ.