Документування іноземців

Оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні для іноземних громадян, які прибули в Україну з метою навчання регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 №322
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-2018-п
СТРОК ЗВЕРНЕННЯ ДО ГУ ДМСУ –
НЕ ПІЗНІШЕ НІЖ ЗА 15 РОБОЧИХ ДНІВ ДО ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ ВІЗИ АБО ПОСВІДКИ НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ.

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, подають:
1) паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу Д-13, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України (після пред’явлення повертається) та його копію;
2) переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
3) дійсний поліс медичного страхування та його копія;
4) копія запрошення на навчання;
5) фото (6 шт.) розмір 3,5*4,5
6) документ, що підтверджує факт навчання в Україні (засвідчені в установленому порядку копії наказу закладу освіти про зарахування та про встановлення періодів навчання для іноземних студентів);
7) зобов’язання закладу освіти повідомити ДМС про відрахування іноземця або особи без громадянства з такого закладу.
8) документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або документ про звільнення від його сплати (оригінал після пред’явлення повертається, копія подається); (реквізити)

Акти законодавства, що регулюють надання послуги:
Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”
Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”
Постанова КМУ від 02.11.2016 №770 “Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції”
Постанова КМУ від 25.04.2018 №322 “Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання”
Декрет Кабінету міністрів України «Про державне мито» від 21.01.93 N 7-93
Після отримання посвідки на тимчасове проживання іноземний громадянин зобов’язаний представити документ співробітникам відділу міжнародних зв’язків для реєстрації за місцем проживання у 30 денний строк .
Реєстрація місця проживання іноземця здійснюється за адресою одного з гуртожитків університету, де буде проживати іноземний студент.
Реєстрація місця проживання фізичних осіб в Україні регулюється Законом України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” та наказом МВС України від 22.11.2012 № 1077 “Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів”.
Послуги щодо оформлення посвідки на тимчасове приживання в Україні та реєстрації місця проживання надаються співробітниками відділу міжнародних зв’язків.