Проєкт CybPhys

Розвиток практично орієнтованого студентоцентрованого навчання в області моделювання кібер-фізичних систем — CybPhys

Проект 609557-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP

Тривалість проекту: 11/2019-11/2022.

Координатор: Ризький технічний університет (Латвія).

Широка мета проекту — вдосконалити навчальні плани бакалаврату/магістратури та програми навчання відповідно до практики Болонcького процесу.

Основні результати

 • Розробити, апробувати та акредитувати навчальні програми для бакалаврів та магістрів відповідно до потреб ринку праці на основі Болонської практики
 • Розробити дидактичні матеріали (електронні книги, посібники для лабораторних робіт, конспект лекцій тощо)
 • Створити сучасну інфраструктура з інноваційним середовищем навчання та навчання на основі ІКТ для підвищення кваліфікації та навичок у галузі моделювання та кіберфізичних систем (електронна бібліотека та спільна платформа моделювання та моделювання)
 • Розробити методології навчання та викладання та педагогічні підходи для використання ІКТ: гнучке навчання, змішані курси, віртуальна та реальна мобільність, придбання інноваційних інструментів
 • Підготувати висококваліфікований педагогічний персонал, знайомий із сучасними потребами, освітніми технологіями та цільовими потребами
 • Університет – мережа підприємств, яка працює за межами проекту

Довгостроковий вплив CybPhys:

 • Підвищення рівня працевлаштування випускників
 • Компанії та науково-дослідні установи у галузі кіберфізичних систем Білорусі та України стають більш конкурентоспроможними на міжнародному рівні

Учасники проекту

Результат виконання 

У Криворізькому національному університеті заплановано акредитацію освітньо професійної програми 151 «Кібер-фізичні системи в промисловості, бізнесі і транспорті»

У рамках проекту планується розробка нових та суттєве вдосконалення таких навчальних дисциплін:

Нові курси:

 • Smart-виробництво на основі кіберфізичних систем (розробник к.т.н., доцент Рубан С.А.)
 • Технології машинного навчання в кіберфізичних системах та Industry 4.0 (розробник к.т.н., доцент Тронь В.В.)
 • Транспортні кібер-фізичні системи (розробник к.т.н., доцент Сістук В.О)

Вдосконалені курси:

 • Адаптивні та робастні системи (розробник д.т.н., професор Моркун Н.В.)
 • Кіберфізичні системи в гірничому транспорті (розробники д.т.н., професор Ступнік М.І., д.т.н., професор Монастирський Ю.А.)
 • Сучасні інформаційні технології в транспорті (розробник к.т.н., доцент Сістук В.О.)
 • Проектний підхід до розробки кіберфізичних систем (розробник к.е.н., доцент Завсєгдашня І.В.) 

Команда проекту:

Керівник проекту: Ступнік М.І. – ректор КНУ, д.т.н., професор – rector@knu.edu.ua  

Контакт-менеджер: Кругленко Л.В. – керівник міжнародного відділу, к.пед.н. – kruhlenko@knu.edu.ua

Відповідальні виконавці:

 • Монастирський Ю.А. – зав. кафедри автомобільного транспорту, д.т.н., професор
 • Сістук В.О. – к.т.н., доцент кафедри автомобільного транспорту
 • Моркун Н.В. – зав. кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій, д.т.н., професор
 • Рубан С.В. – к.т.н., доцент кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій
 • Тронь В.В. – к.т.н., доцент кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій
 • Завсєгдашня І.В. – к.е.н., доцент кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій
 • Федотов В.О. – декан електротехнічного факультету, к.т.н., доцент