Partners

№ п/п Країна Установа-партнер Тема співробітництва Дата підписання та термін дії угоди
1. Алжир Університет науки і технології Мохамед Будіаф М’Сіла Конструювання будівельних елементів та споруд. 12.11.2008 – 12.11.2013
2. Білорусь ВАТ БелАЗ, ТОВ «БелАЗ-Сервіс-Україна» Підвищення ефективності експлуатації техніки «БелАЗ» та підготовка професійних кадрів. 20.01.2011- 20.01.2016
3. Білорусь Білоруський державний університет Теорія і практика інноваційних технологій в системі особистісно-орієнтованого навчання. 08.05.2012 – 08.05.2017
4. Білорусь Гомельський державний університет ім.Ф.Скорини Розробка та впровадження в навчальний процес інноваційних освітніх технологій 01.12.2011 – 01.12.2016
5. Білорусь Могильовський державний університет ім.А.А.Кулешова Удосконалення змісту й організації навчального процесу підготовки фахівців, розробка та впровадження в навчальний процес інноваційних освітніх технологій; впровадження здобутків прикладної лінгвістики у практику вищої школи 01.12.2011- 01.12.2016
6. Білорусь Брестський державний університет ім.О.С.Пушкіна Теорія і практика інноваційних технологій в системі особистісно-орієнтованого навчання. 05.02.2006 – 05.02.2016
7. Білорусь Білоруський національний технічний університет Проведення спільних науково-дослідних в області інженерної механіки, організація науково-технічних конференцій, участь і міжнародних проектах. 22.09.2004 – 22.09.2014
8. Білорусь Центр досліджень білоруської культури, мови та літератури Національної академії наук Білорусі Розвиток інноваційних форм і методів науково-дослідної роботи, фундаментальних і прикладних досліджень у Центрі вивчення білоруської культури. 13.05.2013 – 13.05.2017
9. Великобританія Британська компанія Delcam Plc  Впровадження програмного забезпечення Power Solution (Delcam Plc) у навчальний процес. 08.10.2007- 08.10.2014
10. В’єтнам Інститут фізики АН В’єтнаму, Політехнічний інститут В’єтнаму, м.Хошимін Розробка технологій збагачення титановмісної сировини В’єтнаму. 02.10.2012 – 02.10.2013
11. Кіпр «Микаэли-холдинг», м.Нікозія  Мінералогічне обґрунтування і розробка технології «сухого» гравітаційного збагачення гематитових руд. 2012-2013 рр.
12. Марокко Національний інститут електромеханіки (НІЕ)  Обмін результатами наукових досліджень, участь у конференціях. Розробка програм обміну та академічно-наукового співробітництва в галузях, які представляють інтерес для обох сторін. 24.02.2011- 24.02.-2015
13. Німеччина Представництво компанії ЗАО «Шнейдер Електрик» у Росії  Вступ до Клубу університетів Росії та СНГ – партнерів Шнейдер Електрик. 31.10. 2011- 31.10. 2015
14. Німеччина Компанія «Фенікс-Контакт»  Співпраця з питань автоматизації та мережевих технологій. Постачання лабораторних стендів та методичного забезпечення. 03.10.2012- 03.10. 2017
15. Німеччина Рурський університет Бохума Наукові дослідження в галузі логіки та аналітичної філософії, наукові конференції і колоквіуми, публікація результатів спільних наукових досліджень. 04.07.2012- 04.07.2017
16. Німеччина Дрезденський технічний університет (Інститут філософії) Наукові дослідження в галузі логіки та аналітичної філософії. 01.12.2012- 01.12.2017
17. Польща Жешувський університет (Інститут історії) Дослідницький проект «Історія – ментальність – ідентичність. Місце і роль історії та істориків у житті польського та українського народів у ХІХ та ХХ ст. 02.06.2011- 02.06.2012
18. Польща Сілезький політехнічний університет  Науково-дослідницька діяльність, викладацька діяльність. 30.11.2009- 30.11.2013
19. Польща Фонд ім. Роберта Шумана  Просвітницька діяльність щодо програм стажування та волонтерства. 28.10.2011
20. Польща Краківська гірничо-металургійна академія ім.С.Сташіца  Продовження проведення фундаментальних і прикладних досліджень в області мінералогії, екології, гірництва та геоінженерії. Необмежений термін дії з 15.12.2003 р.
21. Польща Європейська асоціація безпеки життєдіяльності  Спільна наукова та науково-організаційна діяльність в рамках проблеми «Безпека життєдіяльності людини як умови постійного розвитку сучасного суспільства». 29.05.2008- 29.05.2014
22. Польща Державна вища професійна школа в Хелмі  Співпраця в галузі навчально-освітньої діяльності; в науково-дослідній та інформаційній діяльності; в галузі культури і самодіяльності студентів та викладачів. 08.10.2013- 08.10.2018
23. Польща Державна вища професійна школа ім. Вітелона  Наукові дослідження; педагогічна та методична діяльність; методичне забезпечення освітнього процесу. 25.06.2013- 25.06.2018
24. Польща Головний інститут гірництва Польщі Проведення спільних досліджень області охорони поверхневих вод. 15.10.2013- 15.10.2018
25. Росія Інститут загальної фізики ім. А.М. Прохорова Російської академії наук (ІЗФРАН) Розробка та впровадження в систему охорони здоров’я досконалої лазерної апаратури для медичних технологій. 18.02.2011- 18.02.2015
26. Росія Ярославський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського  Методика навчання математики в загальноосвітніх школах. 01.01.201- 30.12.2013
27. Росія Санкт-Петербурзький державний гірничий університет  Наукові дослідження з проблем використання надр, в області технології та техніки розвідки й розробки родовищ корисних копалин. 28.04. 2008- 28.04.2013
28. Росія Московський державний гірничий університет Підготовка висококваліфікованих спеціалістів в галузі гірничої освіти, технології та техніки розвідки й розробки родовищ корисних копалин. 27.04.2004- 27.04.2014
29. Росія Бєлгородський державний технологічний університет ім. В.Г. Шухова  Спільні науково-дослідницькі, проектно-конструкторські та експериментальні роботи, які представляють спільний інтерес з використанням науково-технічної бази обох сторін. 10.10.2006- 10.10.2016
30. Росія Російський державний геологорозвідувальний університет ім.С.Орджонікідзе Наукове співробітництво в області мінералогії, геології, розвідки та розробки родовищ корисних копалин. 03.07.2008- 03.07.2016
31. Росія Липецький державний технічний університет  Академічний обмін студентами в межах реалізації програм академічної мобільності; співробітництво в межах бюджетних міжнародних науково-технічних програм і проектів. 01.06.2011- 01.06.2016
32. Росія Російський державний торгово-економічний університет (Іванівський філіал)  Спільна дослідницька діяльність у сфері технологій. Розробки програми обміну та взаємодії в галузях, що становлять взаємний інтерес для обох університетів. 30.06.2012- 30.06.2017
33. Росія Інститут гірничої справи Уральського відділення Російської академії наук Підготовка і підвищення кваліфікації наукових і педагогічних працівників та проведення наукових досліджень. 05.05.2010- 05.05.2015
34. Росія Калмицький державний університет  Обмін інформацією в областях взаємного інтересу, обмін студентами, викладачами і дослідниками, сумісні експедиції, участь в конференції, написання статей з вивчення хижих птахів степової зони України і Калмикії, Казахстану. 18.09.2012- 18.09.2017
35. Росія Самарський державний технічний університет Наукові дослідження; педагогічна та методична діяльність; методичне забезпечення освітнього процесу. Необмежений термін дії з 31.07.2013
36. Росія D-Link  Підвищення кваліфікації та консультування викладачів. 01.12.2012- 30.11.2013
37. Росія «Академія Касперського»  Технології антивірусного захисту інформації.
38. Росія Східно-Сибірський науково-дослідний інститут геології, геофізики і мінеральної сировини (ВостСибНИИГГИМС), м. Іркутськ Мінералогічне обґрунтування гравітаційних способів збагачення залізних руд. 2012-2015 рр.
39. Росія ЗАО «Научно-промышленный комплекс «ОГНЕМАШ» Науково-технічне співробітництво. 05.03.2012- 05.03.2015
40. Росія Російська академія наук соціальних технологій та місцевого самоврядування Спільна наукова співпраця в області соціальної політики в умовах державних і муніципальних реформ. 2006-2016 рр.
41. Росія Тульський державний педагогічний університет ім.Л.М.Толстого Наукова і творча співпраця у формуванні професійної компетентності фахівців з напряму підготовки «Філологія». 01.12.2012- 01.12.2017
42. Росія Північний (Арктичний) федеральний університет ім.М.В.Ломоносова Наукове співробітництво та обмін досвідом у викладанні теорії й історії дисциплін у царині російського і загального мовознавства. 01.02.2013- 01.02.2017
43. Росія ТОВ «Технополис», м.Москва Розробка технології виробництва нанопродуктів з монтморілонітових глин. 2012-1013 рр.
44. Румунія Національний гірничий університет Петрошані  Науково-технічне, навчальне, методичне та культурне співробітництво. 05.07.2011- 05.07.2016
45. Румунія Університет Крайови Підготовка спеціалістів, стажування молодих наукових працівників та виконання сумісних проектів та досліджень. Договір від 23.11.2007
46. Румунія Університет «Константін Бранкузі» Науково-технічне, навчальне, методичне та культурне співробітництво. 19.08.2008- 19.08.2015
47. США Компанія Exigen Service Виконання сумісних досліджень, проходження виробничої практики студентами. 30.05.2011- 30.05.2015
48. США Науково-дослідницький центр «Райан»  Наукова пошуково-дослідницька діяльність, викладацька діяльність. 23.04.2013- 01.09.2018
49. США Cisco Systems Inc.  Підвищення кваліфікації та консультування викладачів. 25.03.2006- 25.03. 2016
50. США Корпус Миру Україні  Навчання англійської мови як іноземної. 12.11.2012- 12.11.2017
51. Фінляндія Представництво OMRON в Україні ТОВ «Техноімпекс» (м. Черкаси) – «OMRON ELECTRONICS OY»  Проведення семінарів і наукових конференцій з використанням демонстраційних моделей устаткування OMRON; пропаганда вітчизняних наукових розробок, поліпшення матеріальної бази університету. 25.04.2011- 25.04.2014
52. Франція Федерація обмінів «Франція – Україна» Організація стажувань у Франції для студентів, викладачів, наукових працівників університету та організація візитів та стажувань в Україні для студентів фрацузьких навчальних закладів-партнерів, викладачів та представників федерації. 01.12.2011- 01.12.2021
53. Швеція Швецька компанія Stella 100  Співробітництво з ТОВ «Атлас Копко Україна» та Стокгольмським університетом підприємництва. 21.09.2011- 21.09.2016