B2 program

ПРОПОЗИЦІЯ
щодо реалізації Програми підготовки та складання іспиту
з іноземної мови
Відповідно до установчих документів, що регулюють надання освітніх послуг, зокрема мовної підготовки здобувачів вищої освіти, Вища Школа Лінгвістична запрошує вас до реалізації Програми підготовки та складання іспиту з польської, англійської, німецької мов (на рівні не нижче В2), відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти.
Основні переваги Програми:
• Програма розроблена відповідно до Загальноєвропейських мовних тестів визначення рівня сформованості мовної комунікативної компетенції;
• заняття проводяться досвідченими викладачами з Польші, Великобританії, Німеччини (дипломовані носії мови);
• особистісно-орієнтований підхід до кожного учасника Програми;
• використовуються сучасні мовні лабораторії, комп’ютерні та мультимедійні класи Вищої Школи Лінгвістичної;
• учасники Програми мають можливість пройти мовну підготовку (впродовж 3-ох місяців) та скласти іспит на визначення рівня володіння іноземною (польською, англійською, німецькою) мовою;
• випускники Програми отримують мовний сертифікат, що підтверджує рівень володіння іноземною мовою (не нижче В2), відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.
Програма є необхідним інструментом для:
• сучасних, креативних викладачів, які хочуть розвиватися і розширювати свої професійні горизонти;
• здобувачів наукових ступенів, вчених звань;
• можливості навчання іноземних студентів та викладання дисциплін іноземними мовами для українських студентів.
Вартість навчання – 400 євро, що включає:
• заняття з викладачем на е-платформі та face-to-face, а також отримання навчальних матеріалів;
• вступний діагностичний тест;
• три перевірочні тести;
• підсумковий іспит;
• готель зі сніданком;
• обід;

Виїзд на складання іспиту: 22.03.2020 – 26.03.2020

Для реєстрації, будь ласка, зв’яжіться з координатором Програми
Людмила Кругленко 0679773914, interdep.ktu@gmail.com