Проєкти:

GreeDI-EU 
Реалізується в рамках грантової програми ЄС Erasmus+

Тривалість проєкту: 1 березня 2023р. – 28 лютого 2026р.


GreeDI-EU це трирічний проєкт спрямований на просування європейських цінностей для створення «зеленої» цифрової індустрії. Придатної для 21 століття. Шляхом формування світогляду. Цінностей та компетенцій у випускників технічних спеціальностей для постійного пошуку та впровадження екологічно чистих та високотехнічних продуктів та послуг на підприємствах України.

Можливості технологічного партнерства між країнами Європи для перезавантаження природи безмежні. Виклик для молодих фахівців полягає в тому, щоб вивести цю роботу за рамки інтересів окремих підприємств і поширити її на всі робочі місця, щоб захистити планету.

Мета проєкту – вдосконалення напрямів і форм співпраці та комунікації для всіх академічних учасників та представників роботодавців, громадських організацій та органів влади, підвищення кваліфікації викладацького складу для отримання навичок у сфері цифровізації та промислової трансформації в контексті європейської інтеграції.

Проєктна діяльність спрямована формування у молоді України практичних компетенцій з розробки та впровадження проривних інноваційних технологій, інформаційних рішень в умовах технологічної євроінтеграції, які можуть бути використані в їхній подальшій роботі; формування глобальних компетенцій та навичок (цифрова грамотність, вміння вести переговори та співпрацювати), необхідні для кар’єрного зростання серед молоді в Україні; підвищення кваліфікації викладацького складу; удосконалення напрямів і форм співпраці та комунікації для всіх учасників академічної спільноти та представників роботодавців, громадських організацій та органів влади у процесі переходу до «зеленої» цифрової європейської промисловості.