Навчання іноземних студентів

Як отримати запрошення на навчання?

Як отримати в'їзну візу?

Для отримання в'їзної візи з метою навчання в Україні абітурієнт звертається до Посольства України у своїй або в сусідній країні із заявою про отримання в'їзної візи, додавши до заяви запрошення на навчання в Криворізькому національному університеті. 

Після отримання візи на навчання (Д-13) абітурієнт обов’язково інформує відділ міжнародних зв’язків електронною поштою (poliakovska@knu.edu.ua) або телефоном (+380987979268) про дату прибуття в Україну, аеропорт прибуття, номер рейсу.

Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства

Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова» (крім вступників з Республіки Білорусь), постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 « Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за №153/34436. Громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

Прийом на навчання іноземців проводиться на акредитовані освітні програми КНУ

Правила прийому до Криворізького національного університету у 2024 році

Після прибуття на навчання іноземці 

Після прибуття на навчання іноземці повинні подати до відділу міжнародних зв’язків такі документи:

Як оформити посвідку на тимчасове проживання в Україні?

Громадяни держав з безвізовим порядком в’їзду можуть перебувати в Україні до 90 днів. Такі іноземці зобов’язані не пізніше ніж за 30 днів до закінчення встановленого строку перебування в Україні, надати до відділу по роботі з іноземними  громадянами паспорт та документи, необхідні для оформлення посвідки.

Держави з безвізовим порядком в’їзду  - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1074-95-%D0%BF#Text

Громадяни держав з візовим порядком в’їзду прибувають в Україну з візою типу D-13), отриманою в консульській установі України за кордоном за запрошенням Університету на навчання. Протягом п’яти робочих днів після прибуття до Університету, але не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії візи, вони зобов’язані надати до відділу міжнародних зв’язків паспорт та документи, необхідні для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні.

З метою підготовки повного пакету документів для оформлення посвідки іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, подають до відділу міжнародних зв’язків :

Іноземці, які прибули в Україну з метою навчання та отримали посвідку, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період навчання.

Документи для оформлення посвідки, її обміну подаються особисто іноземцем або особою без громадянства до ГУ ДМСУ у м. Дніпро.

Документи для оформлення посвідки подаються до ГУ ДМСУ не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення встановленого строку перебування в Україні.

У разі закінчення строку дії посвідки документи для її обміну можуть бути подані до ГУ ДМСУ не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати закінчення строку її дії.

Після отримання посвідки іноземець зобов’язаний протягом трьох робочих днів надати її до відділу міжнародних зв’язків для здійснення реєстрації місця проживання в Україні.

У разі порушення іноземним студентом порядку оформлення (видачі, обміну) посвідки та/або припинення підстав для подальшого законного перебування на території України, такий іноземець відраховується зі складу студентів (слухачів) за порушення міграційного законодавства України.

Зарахування іноземців на навчання 

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Документи про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти іноземців підлягають обов’язковій процедурі визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059 протягом першого семестру навчання.

Прийом документів від іноземців для здобуття ступенів бакалавра, магістра, здійснюється у терміни:

до 15 грудня 2022 року.

Після зарахування на навчання іноземці у Відділі міжнародних зв’язків повинні:

Зразки документів